Autowrakken

Staelens Recup NV werd in 2005 door de overheid erkend als depollutiecentrum voor de ontmanteling van voertuigwrakken E72659. Dit betekent dat onze werkwijze beantwoordt aan alle normen voor de veilige en milieuvriendelijke recyclage van afgedankte voertuigen. Daarvan getuigt ook het vernietigingscertificaat dat we standaard voor elk verwerkt wrak aan de laatste houder overhandigen.

Na de ontvangst of de ophaling van een autowrak voeren onze medewerkers de volgende stappen uit:

  • 1. Depollutie: voor het wrak andere behandelingen mag ondergaan, wordt het ontdaan van alle vloeistoffen en onderdelen die als gevaarlijk worden beschouwd. Dit zijn: motorolie en de motoroliefilter; rem-, koel- en ruitensproeiervloeistof; brandstof, aircogas en gastanks; loodstartbatterijen; transmissie- en aandrijfolie; vloeistoffen uit het differentieel en verdeeldrijfwerk; olie van de stuurinrichting en stuurbekrachtiging; hydraulische oliën uit wielophangingsystemen; banden. Al deze vloeistoffen en onderdelen worden vervolgens opgeslagen in speciale containers en recipiënten tot ze worden opgehaald door erkende recyclageoperatoren.
  • 2. Compactering: het ontmantelde voertuig wordt samengedrukt met onze hydraulische pers. Wat overblijft wordt vervolgens afgevoerd naar een shredder.
  • 3. Administratieve vernietiging: na de fysieke vernietiging van het voertuig wordt het chassisnummer geschrapt en sturen we het vernietigingscertificaat (opgemaakt in het Febelauto-systeem) per kerende naar de laatste houder. Dit certificaat bewijst dat het afgedankte voertuig op een veilige en milieuvriendelijke wijze werd verwerkt.
Onze diensten

Voor meer details over elk van onze diensten verwijzen we u naar hun respectievelijke pagina’s:

U kunt ons uiteraard ook steeds bereiken op 057 / 488 900 of via info@staelensrecup.be


Staelens Recup